Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

  • Δημιουργία κριτικής σκέψης
  • Έμφαση στα βασικά μαθήματα
  • Σωστή προετοιμασία για το Λύκειο
  • Επανάληψη και προετοιμασία  για τις εξετάσεις
  • Διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων