ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Έναρξη θερινής προετοιμασίας 15/6 - Λήξη θερινής προετοιμασίας 20/7

Η θερινή προετοιμασία αποτελεί βασικό στάδιο  της προετοιμασίας του μαθητή στην πορεία προς της Πανελλήνιες Εξετάσεις. Η θερινή προετοιμασία παίζει καταλυτικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα διότι επιτυγχάνεται :

  • Σωστός προγραμματισμός της ύλης
  • Κάλυψη μεγάλου μέρους της ύλης ανά μάθημα
  • Κάλυψη εκπαιδευτικών κενών, εφόσον υπάρχουν ,από παλαιότερες τάξεις
  • Προσομοίωση εξετάσεων με επαναληπτικά διαγωνίσματα

. Η θερινή προετοιμασία της ΚΙΝΗΣΗΣ περιλαμβάνει θερινά μαθήματα διαρκεί 6 εβδομάδες. Οι 5 πρώτες εβδομάδες ξεκινούν στις 15 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 20 Ιουλίου. Η 6η εβδομάδα των θερινών μαθημάτων περιλαμβάνει τα επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων.